Baltikum, Polen och Ryssland: Tillväxten är tillbaka

10-11-01 12:00 | Pressmeddelande

Efter några tuffa år är den ekonomiska krisen över för Baltikum, Polen och Ryssland, åtminstone med avseende på tillväxten, som är tillbaka. Estlands förestående euroanslutning understryker att en ny era har börjat för Baltikum.

Exporten har inledningsvis varit den främsta drivkraften i återhämtningen, medan utvecklingen i de inhemska ekonomierna varierar betydligt. Polen leder klart och Ryssland accelererar, medan de baltiska länderna fortfarande kämpar för att få fart på den inhemska efterfrågan.

I Estland är det i huvudsak exporten som drivit på återhämtningen. Även om det ljusnat på arbetsmarknaden är konsumtionen alltjämt bräcklig. Införandet av euron väntas ingjuta nytt förtroende i ekonomin, både på hemmaplan och i utlandet, och ge ytterligare styrka i återhämtningen. Estland har god ordning på sina offentliga finanser, men har däremot andra utmaningar att tackla: inflationen är på väg uppåt och långtidsarbetslösheten är hög.

I Lettland är de offentliga finanserna i fokus. Budgetunderskottet ska under 2011 tas ned till under 6 procent av BNP, en utmaning med tanke på att 2009 års underskott landade på 10,2 procent. Men redan syns tydliga tecken på en gradvis återhämtning, även om den inhemska ekonomin fortfarande visar få tecken på en uppgång. Resultatet i det senaste valet välkomnades av marknaden, men trovärdigheten måste upprätthållas för att säkra gynnsamma villkor på de lokala finansmarknaderna.

Litauens BNP har alltjämt långt kvar till de nivåer som rådde före krisen. Även en återhämtning i den inhemska efterfrågan är nödvändig för att återta tappet. Årets tillväxt blir sannolikt rätt beskedlig, men den väntas ta fart 2011. Dock kan en avmattning i exporten medföra att ekonomin blir svag en längre tid. Budgetnedskärningar måste också till, gärna i samband med en del strukturella reformer. Stabila statsfinanser är en förutsättning för hållbar tillväxt.

I Ryssland mattades tillväxten under andra halvåret, vilket tyder på att den blir lägre än i tidigare prognoser för helåret 2010. I synnerhet jordbrukssektorn har stagnerat, till följd av sommarens svåra torka. Även om inflationen tagit fart tror vi att den håller sig under tvåsiffriga tal under prognosperioden. Budgetunderskottet förblir ansenligt, trots faktorer som stigande oljepriser och privatiseringsplaner

I Polens ekonomi skruvas farten upp allt mer, och den går nu på nästan alla cylindrar. Vi räknar dock med att farten börjar dämpas mot slutet av detta år och under första halvåret nästa år. Just nu ser vi finanspolitiken som det största orosmomentet, inte minst med tanke på att nästa år är ett valår. För närvarande är centralbanken i starkt fokus, eftersom den första räntehöjningen rycker allt närmare.

För ytterligare information:
Annika Lindblad, analytiker (Baltikum och Ryssland), tel +358 9 165 59940
Anders Svendsen, chefanalytiker (Polen), tel +45 3333 3951
Ragnar Roos, pressansvarig, tel 076-787 69 84