Privatekonomin orsakar konflikter i relationen

10-11-24 10:00 | Pressmeddelande

Svenska par säger sig vara nöjda med sitt inflytande över hushållets konsumtion. Ändå påstår nästan hälften att man ofta eller ibland är oense med sin partner i privatekonomiska frågor. Det visar undersökningen "Mina, dina och våra pengar" som Nordea presenterar idag.

- 85 procent är nöjda med sitt inflytande över hushållets ekonomi, men det finns en del missnöje under ytan vad gäller exempelvis attityder till utgifter och sparande, men även hur utgifterna fördelas, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

De flesta beslut om inköp tar man gemensamt, men män bestämmer när det gäller elektronik och försäkringar medan kvinnorna beslutar om presenter, mat och kläder. Dagliga matinköp säger sig 10 procent av männen besluta om och 8 procent av kvinnorna säger sig besluta om elektronikinköp till hemmet.

När det gäller inköpen till barnen visar undersökningen att kvinnor generellt tar ett större ansvar. När det exempelvis gäller klädinköp så är det 4 procent av männen som säger att de beslutar vad som ska inhandlas.

14 procent tycker det är svårt att prata ekonomi med sin partner. Lika många döljer sin shopping, eller tycker att partnern gör av med för mycket.

- Ärlighet varar längst, och mitt råd är att oavsett om man tror sig ha koll eller inte, gå igenom tillsammans hur man lagt upp ekonomin, säger Ingela Gabrielsson.

Drygt hälften av de tillfrågade har helt gemensam ekonomi och bara tre procent säger sig ha helt separat ekonomi. Endast 12 procent har skrivit äktenskapsförord och 16 procent har skrivit testamente.

I undersökningen har drygt 1000 personer i åldern 18-65 år, som är gifta eller sambo intervjuats.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 08-614 66 32, 070-227 24 77
Henrik Edström, presskontakt, 08-614 81 25, 076-117 85 32