Hans Dalborg avgår vid Nordeas årsstämma 2011

10-12-21 12:38 | Pressmeddelande

Nordeas styrelseordförande har i dag meddelat bankens valberedning att han inte står till förfogande för omval vid 2011 års årsstämma. Styrelsen har samtidigt informerats om Dalborgs beslut.

Hans Dalborg tillträdde som VD i Nordbanken 1991. Efter rekonstruktion av Nordbanken hade han under åren runt sekelskiftet som VD en ledande roll vid genomförandet av det nordiska samgåendet mellan Nordbanken, Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark och Christiania Bank og Kreditkasse i Norge, som skapade dagens Nordea.

Efter samgåendet var Hans Dalborg under ett år vice styrelseordförande och år 2002 valdes han till styrelseordförande i Nordea. Under denna tid har de fyra bankerna integrerats helt och Nordea har expanderat med lönsamhet i Polen, Baltikum och Ryssland. Nordea är Nordens ledande bank och har gått stärkt genom den senaste finanskrisen med stabila resultat och en stark balansräkning. Nordea är idag en av Europas största banker.

I en kommentar säger Hans Dalborg:

- Det är rätt tid för mig och min familj och en lämplig tidpunkt för banken att jag lämnar över ordförandeklubban vid årsstämman 2011. Jag tog över som VD för en svensk bank i ett mycket kritiskt läge mitt i en bankkris. Jag lämnar som styrelseordförande i en ledande Europeisk bank med stark finansiell ställning och en klar strategi. Banken har goda framtidsutsikter med starka kundrelationer, dedikerade medarbetare, skicklig ledning och kompetent styrelse.

- Nu vill jag få mer tid för familjen - min fru, mina barn och mina barnbarn - och för mina intressen, främst kultur, resor och friluftsliv, medan krafterna är intakta. Jag fyller 70 nästa år och kommer att slutföra ett antal andra uppdrag som också tar tid.


För ytterligare information:
Hans Dalborg är tillgänglig för kommentarer genom Helena Östman, informationschef, 070-2004050