Björn Wahlroos föreslås som ny styrelseordförande i Nordea

10-12-22 11:00 | Pressmeddelande

Nordeas styrelseordförande Hans Dalborg har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2011. Valberedningen föreslår nu årsstämman att vice styrelseordföranden Björn Wahlroos väljs till nystyrelseordförande.

- Jag är hedrad över nomineringen, men vill avvakta stämmans beslut innan jag ytterligare kommenterar uppdraget, säger Björn Wahlroos.

Björn Wahlroos är styrelseordförande i Sampo Abp, UPM-Kymmene Oyj och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Han är styrelseledamot i bland annat Näringslivets Delegation EVA/ETLA och Mannerheim-stiftelsen.

- Jag är glad över att Björn Wahlroos har accepterat nomineringen. Hans erfarenhet som vice ordförande i Nordea och djupa professionella kompetens kommer att både skapa kontinuitet och vara värdefull för Nordeas utveckling, säger valberedningens ordförande Torbjörn Magnusson.

Valberedningens övriga förslagpresenteras senare.

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, 08-792 81 12