Nordea presenterar resultatet för helåret 2010 onsdagen den 2 februari 2011

11-01-17 14:25 | Pressmeddelande

Pressmeddelandet publiceras cirka kl 07.00.

Press- och analytikerkonferens
Tid: 09.30
Plats: Smålandsgatan 17, Stockholm

Vd och koncernchef Christian Clausen presenterar resultatet och svarar på frågor. Presskonferensen och det efterföljande analytikermötet hålls på engelska och kan följas i realtid på www.nordea.com, där också presentationsmaterialet publiceras.

Internationell telefonkonferens för analytiker
Tid: 16.00
För att delta: ring +44 (0) 20 7138 0826, bekräftelsekod 4204919# , senast tio minuter innan (15.50).

Christian Clausen, vd och koncernchef, Fredrik Rystedt, Group CFO, Ari Kaperi, Group CRO, och Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, deltar. Efter några korta presentationer från ledningen följer en mer detaljerad frågestund.

Telefonkonferensen läggs ut på www.nordea.com. Det går också att höra den t o m den 8 februari på tel +44 (0) 20 7111 1244, kod 4204919#.

Presentation för analytiker och investerare i London den 3 februari
Tid: 08.00 lokal tid
Plats: CA Cheuvreux, 120 London Wall, 12th Floor, Moor House, EC2Y 5ET London

Christian Clausen, vd och koncernchef, Fredrik Rystedt, Group CFO, Ari Kaperi, Group CRO, Andreas Larsson, Senior IR Officer, och Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, deltar. Presentationen, inklusive frågestund, börjar kl 08.00 och väntas vara cirka en timme.

För att delta, kontakta Emma Drury, e-postadress moc.xuervuehc@yrurde. Tel: +44 207 621 5145.

För ytterligare information:

Helena Östman, informationschef Sverige, 08 614 84 64
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 7880