Svensk ekonomi går in i en ny fas

11-01-19 9:00 | Pressmeddelande

Den svenska ekonomin har lämnat krisen bakom sig och utsikterna för kommande år är gynnsamma. Produktionen fortsätter att öka och arbetslösheten faller snabbt. Den globala ekonomin är tillbaka på spåret trots att flera länder brottas med skuldproblem, enligt Nordeas konjunkturrapport.

Stark tillväxt och en imponerande återhämtning av sysselsättningen innebär att svensk ekonomi går in i en ny fas där kapacitetsutnyttjande och stigande bristtal kommer i fokus.

"Ännu finns det lediga resurser på arbetsmarknaden men den höga tillväxten ökar risken för flaskhalsar", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Uppgången i den svenska ekonomin är bred. Hushållen är en viktig tillväxtmotor samtidigt som investeringarna ökar snabbt. Exporten stiger i god takt, trots att den initialt kraftiga återhämtningen från tidigare nedtryckta nivåer är över.

De offentliga finanserna var sannolikt i balans redan ifjol och visar överskott de kommande åren, trots att regeringen beräknas gå vidare med skattelättnader 2012.

Inflationen blir högre än vad Riksbanken förutser, inte minst på grund av större löneökningar 2012. "Riksbanken behöver därför lägga om penningpolitiken i en betydligt mindre expansiv riktning för att ekonomin inte ska överhettas längre fram", säger Annika Winsth.

Vi räknar med att Riksbanken fortsätter på den inslagna vägen och höjer reporäntan till 2,50 procent i slutet av 2011 och till 3,50 procent i slutet av 2012.

Globalt är penningpolitiken expansiv, men den kommer att stramas åt under prognosperioden. ECB väntas höja styrräntan redan i september, det vill säga före Fed, men fortsätta ge likviditetsstöd till länder i behov av stödåtgärder. "Det blir startskottet för en normalisering av penningpolitiken i industriländerna", säger Annika Winsth.

Sverige, nyckeltal2009201020112012
BNP-förändring, %-5,35,54,52,8
Arbetslöshet, % av arbetskraften8,38,47,36,8
Inflation, KPI årssnitt %-0,51,22,73,0
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP-1,00,11,11,7


För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom 08-614 86 08
Ragnar Roos, pressansvarig 076-787 69 84