Bokslutskommuniké 2010

11-02-02 15:13 | Pressmeddelande

Intäkter, rörelseresultat och kundnöjdhet på rekordnivå

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
"Nordeas tillväxtstrategi har levererat ännu ett starkt kvartal. Rörelseresultatet nådde en rekordnivå. Intäkterna överträffar förra kvartalet och är högre än någonsin. För helåret 2010 ökade rörelseresultatet med 18 procent.

Under 2010 välkomnade Nordea 200 000 nya förmåns- och private banking-kunder och vi har aldrig förr haft en högre kundnöjdhet. Stora framsteg i arbetet med att vidareutveckla våra kundrelationer, både på privatsidan och företagssidan, har lett till högre kundaktivitet i alla segment.

2010 var en milstolpe på vägen mot 'great Nordea'. Parallellt med det starka resultatet har vi lyckats stärka vår marknadsställning och förbättra vår kapital-, likviditets och upplåningsposition för att uppfylla kraven i det nya regelverket."

(För en längre kommentar, se sidan 2)

Fjärde kvartalet (helåret 2010):

  • Intäkterna steg 6 % under kv4 (+3 % för helåret 2010)

  • Antalet förmåns- och private banking-kunder steg med 47 000 under kv4 (+200 000 under 2010, motsvarande en årstakt på 7 %)

  • Kreditförlusterna uppgick till 23 punkter under kv4 (31 punkter under 2010)

  • Rörelseresultatet steg 12 % under kv4 (+18 % för helåret 2010)

  • Avkastning på eget kapital var 12,8 % under kv4 (11,5 % under 2010)

  • Föreslagen utdelning 0,29 euro per aktie (0,25 euro för 2009)

Nyckeltal,
mn euro
kv4
2010
kv3
2010
För-
ändr. %
kv4
2009
För-
ändr. %
20102009För-
ändr. %
Räntenetto1 3651 31041 29955 1595 281-2
Summa rörelseintäkter2 5072 36362 158169 3349 0733
Resultat före kreditförluster1 2371 1676939324 5184 561-1
Kreditförluster-166-207-20-347-52-879-1 486-41
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter2329523156
Rörelseresultat1 07196012592813 6393 07518
Riskjusterat resultat7217072533352 6222 786-6
Utspädd vinst per aktie, EUR0,190,180,110,660,60
Avkastning på eget kapital, %12,812,28,111,511,3

Valutakurser som använts för 2010 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,45; 8,01 och 9,55.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller +46 72 235 05 15)
Helena Östman, informationschef, +46 8 614 8464 (eller +46 70 200 40 50)

Presentationer

Bokslutskommuniké 2010 (pdf, 360 KB)