Välkommen till Nordeas årsstämma den 24 mars 2011

11-02-11 7:00 | Pressmeddelande

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 24 mars 2011 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet i Stockholm enligt bilagda kallelse.

Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på www.nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 16 februari 2011. Information om årsstämman publiceras samma dag i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

För ytterligare information:
Jan Larsson, chef för Group Identity and Communications, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80