Nordeas Sasja Beslik prisad för arbete med ansvarsfulla investeringar

11-03-09 9:00 | Pressmeddelande

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea, tilldelas utmärkelsen Young Global Leader 2011 av World Economic Forum.

Utmärkelsen innebär att Sasja Beslik under fem år blir ambassadör för ett globalt nätverk som arbetar med att påverka internationella företag till ökat ansvarstagande. Tillsammans med andra medlemmar kommer han bland annat att bjudas in att föreläsa i olika forum runt om i världen.

- Jag är glatt överraskad och hedrad över att få det här erkännandet för mitt arbete. Förhoppningsvis kan vi på Nordea inspirera också andra företag att ta ett ökat ansvar, säger Sasja Beslik.

Nordea har lagt stor vikt vid att utveckla arbetet med ansvarsfulla investeringar de senaste åren. Idag arbetar totalt sex personer med produktutveckling, ägarpåverkan och kommunikation på ett sätt som i övrigt saknar motsvarighet på marknaden.

- Nordea är idag ledande i Norden inom ansvarsfulla investeringar. Vi kombinerar finansiella, miljömässiga och sociala aspekter för att kunna leverera avkastning med ansvar och arbetar kontinuerligt med att påverka beteenden hos de företag vi investerar i. Tyngdpunkten ligger på att berika kommersiella fonder ur ett miljömässigt och socialt perspektiv hellre än att satsa på helt etiska fondalternativ, säger Sasja Beslik.

Nordea kommer att fortsätta utveckla arbetet kring ansvarsfulla investeringar och ambitionen är att bli bättre på att nå ut till allmänheten och framförallt den yngre generationen.

- Ungdomar blir alltmer insatta i den avgörande roll som den finansiella sektorn spelar i förverkligandet av en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Framtiden utgör sällan bara en luddig tidshorisont för dem utan är snarare ett aktivt val, säger Sasja Beslik.

World Economic Forum: (http://www.weforum.org/) är en oberoende internationell organisation med ambitionen att förbättra världen genom att engagera affärsmän, politiker, akademiker och andra ledande samhälleliga ledare med inflytande att forma agendan globalt, regionalt inom olika industrier och branscher.

Årligen tilldelas 100-200 unga ledare under 40 år utmärkelsen Young Global Leader. Ledarna ska ha utmärkt sig utöver det vanliga inom sitt område, samt visat på stort samhälleligt och globalt engagemang. Forumet Young Global Leaders omfattar idag 750 ledare från olika organisationer, företag och branscher över hela världen.

För ytterligare information:
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar, 08 579 423 10 (073 357 73 10)
Erik Durhan, presskontakt, 08 534 914 36 (072 728 1710)