Hälften av småföretagarna väljer bort tjänstepension

11-04-14 13:30 | Pressmeddelande

Hälften av Sveriges småföretagare betalar inte in någonting till sin tjänstepension. Dessutom är det drygt var femte småföretagare som både saknar sjukförsäkring, räknar med dålig pension och inte tar ut hög lön som kompensation.

Många småföretagare upplever pension som något komplicerat och hälften har inte råd att avsätta pengar till tjänstepensionen, det visar Nordeas undersökning om småföretagares pensionssparande.

- Det är bekymmersamt att många inte heller tar ut en lön som ger möjlighet att kompensera för detta på andra sätt. Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen, och dess betydelse kommer att öka i framtiden, säger Britta Burreau, VD på Nordea Liv & Pension.

Det är främst i de kvinnodominerande branscherna som städning och hushållsnära tjänster som företagare upplever att de saknar tillräcklig kunskap eller inte har råd att avsätta pengar till sin tjänstepension. Enbart 43 procent av de kvinnliga småföretagarna betalar in till sin tjänstepension, jämfört med 57 procent bland männen. Av kvinnorna uppger under 40 procent att de har goda kunskaper om pensions- och försäkringsfrågor, klart lägre än bland männen. Dessutom räknar 59 procent av de kvinnliga småföretagarna med att få en betydligt sämre ekonomi än vad de skulle önska som pensionärer.

- Det är inte bra att många kvinnliga småföretagare upplever pension som något komplext och inte ber om hjälp. Det kan få betydande effekter för deras privatekonomi vid pensionering. Där har pensionsbolagen ett ansvar att förklara att det inte är några svåra frågor att ta ställning till, säger Britta Burreau.

Samtidigt betalar bara 55 procent av småföretagarna sjukförsäkring för sig själva. Det finns betydande regionala skillnader med Stockholmsregionen i botten där 51 procent har sjukförsäkring, jämfört med nästan två tredjedelar i norra Mellansverige och Norrland. Även personalens sjukförsäkringsskydd skiljer sig åt i landet. I Sydsverige betalar mindre än en tredjedel av småföretagarna sjukförsäkring för sina anställda, medan andelen är 52 procent i norra Mellansverige och Norrland.

För ytterligare information:
Erik Durhan, presskontakt, 072 728 17 10
Britta Burreau, VD Nordea Liv & Pension, 08-787 67 12