Delårsrapport för första kvartalet 2011

11-04-28 6:45 | Pressmeddelande

Ett stabilt kvartal

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
"Jag är stolt över att kunna lägga fram ännu en stark kvartalsrapport. Vår relationsstrategi och stabila verksamhetsplattform fortsätter att leverera. Intäkterna ligger på en rekordhög nivå. Både rörelseresultatet och det riskjusterade resultatet steg med över 10 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

Högre kostnader på grund av nya bankregler innebär stora utmaningar för Europas banker. Nordea kommer att ta de nödvändiga stegen för att försvara sin position i det europeiska toppskiktet av banker. I vår plan för 'det nya normala' kommer vi att fokusera på höjd avkastning på eget kapital och vidta åtgärder för att öka vår kapital- och kostnadseffektivitet."

(För en längre kommentar, se sidan 2)

Första kvartalet 2011 jämfört med första kvartalet 2010 (fjärde kvartalet 2010):

  • Intäkterna steg med 9 % (0 %)

  • Riskjusterat resultat ökade med 14 % (7 %)

  • Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med 210 000 eller 8 % (47 000, eller 6 %)

  • Kreditförlusterna var 22 punkter exklusive en engångsinbetalning till den danska insättningsgarantifonden och 31 punkter inklusive denna (23 punkter under fjärde kvartalet och 37 punkter under första kvartalet 2010)

  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,7 % exklusive övergångsreglerna i Basel II (10,3 % under fjärde kvartalet och 10,1 % under första kvartalet 2010)

  • Avkastning på eget kapital var 12,0 % (12,8 % under fjärde kvartalet och 11,3 % under första kvartalet 2010)

Nyckeltal, mn eurokv1 2011kv4 2010För-
ändr. %
kv1
2010
För-
ändr.
%
kv1 2011 i
miljoner
kronor
Räntenetto1 3241 365-31 235711 742
Summa rörelseintäkter2 5102 50702 303922 260
Resultat före kreditförluster1 2451 23711 139911 041
Kreditförluster-242-16646-261-7-2 146
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter31233731
Rörelseresultat1 0031 071-6878148 895
Riskjusterat resultat7717217678146 838
Utspädd vinst per aktie, EUR0,180,190,161,60
Avkastning på eget kapital, %12,012,811,312,0

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, pressekreterare, +46 8 534 914 36

Presentationer

Delårsrapport för första kvartalet 2011 (pdf, 249 KB)