Nordea omorganiserar

11-04-28 6:47 | Pressmeddelande

Nordea tar nästa steg mot en organisation baserad på värdekedjor, och inrättar tre huvudsakliga affärsområden för att öka flexibiliteten och fokusera mer på kapital- och kostnadseffektivitet. Torsten Hagen Jørgensen och Peter Nyegaard har utsetts till nya medlemmar av Group Executive Management, i samband med att Peter Schütze går i pension.

Nordeas nya organisation börjar gälla den 1 juni och bygger på samma värdekedjetänkande som har varit centralt för Nordeas verksamhetsmodell sedan 2007. Den nya organisationen har utvecklats kring de tre huvudsakliga affärsområdena Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Alla delar av värdekedjorna - kundansvar, stöd, produkter, personal och IT-utveckling - ska införlivas i affärsområdena med det tydliga målet att öka effektiviteten, höja avkastningen på eget kapital och fördjupa kundrelationerna.

Peter Schütze har beslutat att ta tillfället i akt - efter 40 år i banken och samma år som han fyller 63 - att gå i pension och lämna över stafettpinnen till nästa generation i Nordea. Han har varit medlem i Group Executive Management sedan 2002 och chef för Nordic Banking sedan 2004. Han har spelat en nyckelroll för Nordea som landschef i Danmark, både inom banken, gentemot kunderna och som företrädare för Nordea i samhället.

- Peter har spelat en central roll i bildandet och utvecklingen av Nordea till den ledande banken i Norden. Hans ambition och erfarenhet har varit avgörande för att få samman bankverksamheterna i de fyra nordiska länderna, säger koncernchef Christian Clausen.

Den detaljerade planeringen av den nya organisationen kommer att ske i maj och offentliggörs i början av juni 2011.

Nordeas Group Executive Management från och med 1 juni 2011:

KoncernchefChristian Clausen : vd och koncernchef.
Retail BankingMichael Rasmussen : chef för Retail Banking och landschef för Danmark.
Wholesale BankingCasper von Koskull : chef för Wholesale Banking
Peter Nyegaard: Chief Operating Officer för Wholesale Banking
Wealth ManagementGunn Wærsted : chef för Wealth Management och landschef för Norge
Group Operations and Other Lines of BusinessTorsten Hagen Jørgensen: Chef för Group Operations and Other Lines of Business
Group Corporate CentreFredrik Rystedt : chef för Group Corporate Centre, Chief Financial Officer och landschef för Sverige
Group Risk ManagementAri Kaperi : chef för Group Risk Management, Chief Risk Officer och landschef för Finland.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, 08 614 7804
Fredrik Rystedt, finansdirektör, 08 614 7812
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 7880 (eller 072 235 05 15)
Erik Durhan, pressekreterare, 08 534 914 36

Läs mer om GEM-medlemmarnas cv på nordea.com