Konjunkturrapport: Åtstramning behövs för att hindra överhettning

11-05-18 9:00 | Pressmeddelande

Svensk ekonomi går starkt och tillväxten sker på bred front. Samtidigt står det klart att resursläget blir allt mer ansträngt. Problemen med flaskhalsar på arbetsmarknaden ökar och det finns ett behov av att strama åt.

"Sysselsättningen slår rekord. Aldrig har så många gått till jobbet som nu och det påverkar lönekraven i kommande avtalsrörelse", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Det finns goda skäl för Riksbanken att höja räntan i närtid. Reporäntan når 2,50 procent vid slutet av året och 3,25 procent i slutet av nästa år.

"Nordea räknar med att hushållens kredittillväxt dämpas i takt med att Riksbanken höjer räntan och att bostadspriserna stabiliseras", säger Annika Winsth.

Hushållen är en viktig pusselbit där en gynnsam tillväxt av de disponibla inkomsterna talar för en stark konsumtion samtidigt som sparandet stiger. Hushållens räntekänslighet blir avgörande för konsumtionsutvecklingen.

Trots den starka kronan har efterfrågan på svenska exportvaror ökat kraftigt, främst till följd av en snabb expansion i tillväxtländerna.

"Svensk export till BRIC-länderna är nu större än vad den är till USA", säger Annika Winsth.

Den globala återhämtningen blir allt mer bärkraftig. Finansmarknaderna har bytt fokus från skuldproblematik till inflationsrisker. Det betyder att räntevapnet blir att viktigare för fler centralbanker. Åtstramningen sker också via finanspolitiken i skuldsatta länder samt via höga råvarupriser och regelförändringar på finansmarknaden.

Sverige, nyckeltal2009201020112012
BNP, %-5,35,54,72,3
Arbetslöshet, %8,38,47,36,8
Inflation, % årssnitt-0,51,23,23,0
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP-0,9-0,31,01,7


För ytterligare information:
Annika Winsth, chefsekonom 08-614 86 08
Erik Durhan, pressansvarig 072-728 17 10