Hur Nordea arbetar med samhällsansvar

11-05-31 17:06 | Pressmeddelande

Företagets samhällsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR), är en del av det dagliga arbetet på alla avdelningar och enheter i hela Nordea. CSR handlar om hur vi gör affärer och bedriver vår dagliga verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och med respekt för våra kunder och intressenter.

Nu finns en broschyr som kort beskriver Nordeas arbete med samhällsansvar. Läs den här: