Nordea presenterar resultatet för andra kvartalet tisdagen den 19 juli 2011

11-06-29 14:00 | Pressmeddelande

Pressmeddelandet publiceras cirka kl 07.00.

Press- och analytikerkonferens
Tid: 9.30
Plats: Smålandsgatan 17, Stockholm

Vd och koncernchef Christian Clausen presenterar resultatet och svarar på frågor. Presskonferensen och det efterföljande analytikermötet hålls på engelska och kan följas i realtid på www.nordea.com där också presentationsmaterialet publiceras.

Internationell telefonkonferens för analytiker
Tid: 14.00
För att delta: ring +44 (0) 20 7136 6283, bekräftelsekod 1450033 #, senast tio minuter innan (13.50).

Fredrik Rystedt, Group CFO och Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, deltar. Efter några korta presentationer från ledningen följer en mer detaljerad frågestund.

Efter telefonkonferensen läggs en indexerad uppspelning ut på www.nordea.com. Det går också att höra en uppspelning t o m den 26 juli på tel +44 (0) 20 7111 1244, kod 1450033#.

Presentation för analytiker och investerare i London den 21 juli
Tid: 12.30 lokal tid
Plats: Farmers & Fletchers Hall, 3 Cloth Street, London EC1A 7LD

Fredrik Rystedt, Group CFO och Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, deltar. Presentationen, inklusive frågestund, väntas vara cirka en timme.

För att delta, kontakta Ann Crowley, e-postadess: moc.csgba@yelworc.nna Tel: +44 20 7905 5662


För ytterligare information:
Ragnar Roos, pressansvarig, 076 787 69 84
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 78 80