Rapport för andra kvartalet 2011

11-07-19 7:00 | Pressmeddelande

Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till 1 952 mn (SEK 17,4 md)

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
"Den stabila affärsutvecklingen fortsätter. Intäkterna från kundområdena steg med 5 procent under kvartalet och både rörelseresultat och riskjusterat resultat är högre än i fjol. Kreditförlusterna har sjunkit till den lägsta nivån sedan 2008 och kreditkvaliteten fortsätter att förbättras.

Samtidigt sjönk tradingresultatet från förra kvartalets höga nivå till följd av volatiliteten på finansmarknaden, och räntenettot påverkades av en utökad och mer långfristig upplåning.

Nordeas relationsstrategi har lagt en stabil grund för att vi ska nå vår ambition i det nya normala - en avkastning på eget kapital i nivå med de bästa europeiska bankerna på cirka 15 procent. Under hösten ska vi fortsätta att förbättra kapitaleffektiviteten och genomföra planer för att begränsa kostnadsökningen under den senare delen av 2011 och därefter hålla kostnaderna i stort sett oförändrade framöver."

(För en utförligare kommentar, se sidan 2)

Första halvåret 2011 jämfört med första halvåret 2010 (kv2 2011 jämfört med kv1 2011):

  • Intäkterna steg med 9 % (minskning 7 %)

  • Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med 183 000 eller 6 % (ökning med 40 000 under andra kvartalet eller 5 %)

  • Kreditförlusterna var 17 punkter exkl. en avsättning till den danska insättningsgarantifonden, ned från 36 punkter H1 2010 (12 punkter kv2, ned från 22 punkter kv1)

  • Rörelseresultatet steg 21 % (minskning 5 %)

  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,0 % exklusive övergångsreglerna, en ökning jämfört med 10,0 % för ett år sedan (10,7 % under första kvartalet 2011)

  • Avkastningen på eget kapital var 11,7 %, en ökning från 10,4 % H1 2010 (11,5 % kv2 2011, en minskning från 12,0 % under kv1 2011)

Nyckeltal, mn eurokv2
2011
kv1
2011
För-
ändr.
%
kv2
2010
För-
ändr.
%
H1
2011
H1
2010
För-
ändr.
%
Räntenetto1 3261 32401 24962 6502 4847
Summa rörelseintäkter2 3422 510-72 16184 8524 4649
Resultat före kreditförluster1 0671 245-1497592 3122 1149
Kreditförluster-118-242-51-245-52-360-506-29
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter1531352336
Rörelseresultat9491 003-5730301 9521 60821
Riskjusterat resultat643771-17516251 4141 19418
Utspädd vinst per aktie, EUR0,180,180,130,360,29
Avkastning på eget kapital, %11,512,09,511,710,4

Valutakurser som använts för 2011 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 7,83 och 8,94.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, pressekreterare, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna