Konjunkturrapport: Högre svensk arbetslöshet i krisens spår

11-08-31 9:00 | Pressmeddelande

Konjunkturen försämras snabbt i spåren av finansoro och brist på trovärdiga lösningar på statsskuldproblemen i vår omvärld. Svensk ekonomi bromsar in kraftigt. Det medför att den positiva trenden för sysselsättningen bryts och att arbetslösheten ökar, enligt Nordeas konjunkturrapport.

"Mycket tyder på att tillväxten stannar av helt de närmaste kvartalen. Svensk ekonomi flyttas ned i en lägre tillväxtdivision", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

På båda sidor Atlanten har konjunkturutsikterna förmörkats under sensommaren. Tillväxten i den amerikanska ekonomin blir klart lägre än vad som tidigare förutspåtts och det går inte att utesluta att USA åter går in i recession. I ett Europa präglat av statsfinansiella kriser kommer skuldproblematiken att hålla tillbaka tillväxten under åtskilliga år. Osäkerheten är stor om den fortsatta internationella utvecklingen.

"En liten, öppen ekonomi som den svenska påverkas i särskilt hög grad av den globala utvecklingen. Det har vi sett förut. Efterfrågan på svensk export dämpas betydligt. Samtidigt slår börsfallet mot hushåll och företag", säger Annika Winsth.

I år har antalet sysselsatta nått rekordnivåer. Men nu bryts den två år långa uppgången. Arbetslösheten vänder uppåt nästa år. Den ändrade spelplanen medför att risken minskar för inflationsdrivande löneökningar i den kommande avtalsrörelsen. Sammantaget får flera faktorer som dämpar inflationen Riksbanken att istället fokusera på risken för att ekonomin går ned på lågvarv. På grund av hänsyn till svensk ekonomi avstår Riksbanken från att höja reporäntan mer i år.

"Nästa ränteändring blir en sänkning en bit in på 2012. Riksbanken följer tidigare mönster och sänker räntan när arbetslösheten ökar. En expansiv penningpolitik hjälper till att stötta ekonomin", säger Annika Winsth.

Sverige, nyckeltal2010201120122013
BNP, %5,74,20,82,5
kalenderkorrigerad %5,44,31,22,5
Arbetslöshet, %8,47,57,87,7
Inflation, % årssnitt1,23,01,82,2
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP-0,20,10,40,9

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08-614 86 08
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker, 08-614 88 59
Ragnar Roos, bitr informationschef 076-787 6984