Unga målmedvetna sparare har egen bostad i sikte

11-09-09 8:30 | Pressmeddelande

Nordeas undersökning om sparbeteende visar att unga (18-25 år) är målmedvetna sparare där var fjärde sparar för att ha råd med en egen bostad. Totalt sett har 76 procent av svenskarna ett regelbundet sparande, och bland de unga är det 65 procent som har det.

Drömmen om en egen bostad är det som driver landets unga att lägga undan pengar varje månad. 65 procent av de unga sparar regelbundet och drygt var fjärde sparar för att ha råd med ett eget boende. Månadssparandet för en 18-25-åring ligger på i genomsnitt knappt 2 000 kronor.

- Det är en ljusglimt i oroliga tider att våra unga tar sitt sparande på allvar. Jag är överraskad över att de också i så stor utsträckning sparar regelbundet, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Män sparar i genomsnitt 3 600 kronor i månaden och kvinnor 2 900 kronor i månaden. Som alternativ till sparande väljer framförallt gifta och sambopar att istället amortera på bolånet. Ensamstående, studenter och de som hyr sitt boende anger oftare att de saknar möjlighet att spara just nu. Höginkomsttagare är inte så bekymrade om de inte sparar, utan säger sig hellre leva här och nu.

- Bland de som inte sparar finns bland annat de som istället amorterar på sina bolån. Det är såklart också ett sätt att spara för framtiden, men då bör man komplettera med ett buffertsparande, säger Ingela Gabrielsson.

Det trygga sparandet dominerar. Sparande på någon form av sparkonto ligger i topp, följt av fonder och privat pensionssparande. Män har större sparande i aktier än vad kvinnor har, medan privat pensionssparande och sparkonton är vanligare bland kvinnor. Bland medelålders är pensionssparande tre gånger vanligare bland höginkomsttagare än bland de med låg inkomst.

- Det är inte bra att pensionssparandet är mindre vanligt bland låginkomsttagare. I den situationen är det till och med extra viktigt att spara till pensionen. En låg lön ger en låg pension och det finns alltså skäl att försöka fördela om sitt sparande så att det även blir en del över till ett eget pensionssparande, säger Ingela Gabrielsson.

1001 personer i åldrarna 18-65 år intervjuades för undersökningen.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070 227 24 77
Henrik Edström, presskontakt, 076 117 85 32