Nordea presenterar resultatet för tredje kvartalet onsdagen den 19 oktober 2011

11-09-30 11:00 | Pressmeddelande

Pressmeddelandet publiceras cirka kl 07.00.

Press- och analytikerkonferens
Tid: 9.30
Plats: Smålandsgatan 17, Stockholm

Vd och koncernchef Christian Clausen presenterar resultatet och svarar på frågor. Presskonferensen och det efterföljande analytikermötet hålls på engelska och kan följas i realtid på www.nordea.com där också presentationsmaterialet publiceras.

Internationell telefonkonferens för analytiker
Tid: 15.00
För att delta: ring +44 (0) 20 3427 1917, kod 4473797#, senast tio minuter innan (14.50).

Christian Clausen, vd och koncernchef, Fredrik Rystedt, Group CFO, Ari Kaperi, Group CRO, och Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, deltar. Efter en kort presentation från ledningen följer en mer detaljerad frågestund.

Efter telefonkonferensen läggs en indexerad uppspelning ut på www.nordea.com. Det går också att höra en uppspelning t o m den 26 oktober på tel +44 (0) 20 7111 1244, kod 4473797#.

För ytterligare information:
Erik Durhan, pressekreterare, 08 534 914 36
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 7880