Rapport för tredje kvartalet 2011

11-10-19 7:00 | Pressmeddelande

Robust kundverksamhet, men finansoron påverkar resultatet

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
"Trots ett av de värsta kvartalen någonsin på den globala finansmarknaden är Nordeas utveckling robust. Intäkterna steg från förra kvartalet, exklusive kortsiktiga effekter av finanskrisen. Kostnaderna minskade, justerat för en omstruktureringsreserv. Effekterna från den finansiella oron på rörelseresultatet blev därmed begränsade.

Den kundrelaterade verksamheten fortsatte att växa, och intäkterna och resultatet ligger kvar på höga nivåer. Koncernens rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med 5 % från förra året, exklusive kostnaderna för omstruktureringsreserven.

Nordea fortsätter med en mer fokuserad relationsstrategi för att förbättra lönsamheten. I linje med ambitionen att förbli en av Europas bästa banker har Nordea ersatt sina tidigare finansiella mål med ett enda: en avkastning på eget kapital på 15 % i ett normaliserat ekonomiskt läge."

(För en utförligare kommentar, se sidan 2)

Januari-september 2011 jämfört med jan-sep 2010 (kv3 2011 jämfört med kv2 2011):

  • Intäkterna steg med 2 % (minus 11 %)

  • Rörelseresultatet ökade med 5 % exklusive omstruktureringskostnader (minus 22 %)

  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,0 % exklusive övergångsreglerna, en ökning jämfört med 10,4% för ett år sedan (11,0 % under kv2 2011)

  • Avkastning på eget kapital var 10,6 %, exklusive omstruktureringskostnader på 171 mn euro, en minskning från 11,0 % under de första nio månaderna 2010 (8,5 % under kv3 2011, en minskning från 11,5 % under kv2)

  • Nytt finansiellt mål för de kommande åren: att uppnå en avkastning på eget kapital på 15 % i ett normaliserat ekonomiskt läge

Nyckeltal, mn eurokv3
2011
kv2 2011För-ändr.
%
kv3
2010
För-ändr.
%
Jan-sep 2011Jan-sep 2010För-ändr.
%
Räntenetto1 3791 32641 31054 0293 7946
Summa rörelseintäkter2 0912 342-112 363-126 9436 8272
Resultat före kreditförluster6781 067-361 167-422 9903 281-9
Kreditförluster-112-118-5-207-46-472-713-34
Kreditförlustrelation på
årsbasis, punkter
1415292034
Rörelseresultat566949-40960-412 5182 568-2
Rörelseresultat, justerat737*-222 689*5
Riskjusterat resultat485643-25707-311 8991 9010
Utspädd vinst per aktie, EUR0,100,180,180,460,47
Avkastning på eget kapital, %6,511,512,210,011,0
Avkastning på eget kapital,
justerat, %
8,5*10,6*

* Exklusive kostnader för en omstruktureringsreserv på 171 mn euro under tredje kvartalet.
Valutakurser som använts för 2011 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,45; 7,81 och 9,01.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, pressekreterare, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Rapport med uppdaterade siffror för den totala kapitalbasen.

Presentationer

Rapport för tredje kvartalet 2011 PDF (pdf, 545 KB)