Hans Jacobson om dina fonder

11-10-21 15:11 | Pressmeddelande

Jag heter Hans Jacobson och är chef för vår bankverksamhet här i Sverige. Jag vänder mig till dig med anledning av att vi på Nordea i förra veckan var föremål för en rad inslag i SVT, med fokus på våra fonder.

Som ansvarig ser jag allvarligt på att vi inte historiskt har levererat en bättre avkastning till dig.

Vi hade utmaningar i vår fondförvaltning i början på 2000-talet som vi har vidtagit ett antal åtgärder för att lösa – just för att förbättra avkastningen.

Det har fått effekt, och ser man tre år eller ett år tillbaka så har våra fonder haft en avkastning som rankas bättre än det europeiska genomsnittet.

Men vi strävar efter att bli ännu bättre. Därför har vi i år vidtagit flera åtgärder, både i organisationen och i processerna, för att skapa ännu bättre förutsättningar för en god avkastning till dig som kund.

Jag vet att TV-inslagen har gett upphov till många frågor, långt fler än vad jag kan besvara här. Men jag har många duktiga medarbetare och jag hoppas att du som har frågor kontaktar dem.

Jag är övertygad om att våra rådgivare tillsammans med våra specialister kan ge dig bra information och rekommendationer.

Med vänlig hälsning
Nordea

Hans Jacobson
Chef för bankverksamheten i Sverige

PS Jämförelserna mellan europeiska fonder görs av ett fristående bolag – Morningstar. Det är deras utvärdering som visar att vi på tre och ett års horisont har haft bättre resultat än det europeiska genomsnittet. Det är också dem som SVT använde när de gjorde sin jämförelse som sträckte sig tio år tillbaka i tiden.