Hjälpa till hemma krävs för fickpengar

11-11-24 9:30 | Pressmeddelande

Andelen barn och ungdomar som får fickpengar idag jämfört med för fem år sedan har minskat. Däremot kräver fler föräldrar att barnen hjälper till hemma för att man ska få fickpengar. Det visar Nordeas nya undersökning "Föräldrar, barn och ekonomi".

Idag får 70 procent fickpengar jämfört med 76 procent för fem år sedan, men överlag så har vecko- och månadspengen ökat. För 12-14-åringar har den ökat med 26 procent på fem år. De yngre barnen får veckopeng, och övergången till månadspeng sker som tidigare i tioårsåldern.

- Det är en bra och pedagogisk metod att börja med veckopeng för att sedan gå över till månadspeng. Det går hand i hand med att barnen blir mer utåtriktade och kan hantera en större summa själva. Givetvis måste man bedöma mognaden hos sitt eget barn när man bestämmer summa och periodicitet, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Bland de som får fickpengar är det fler än tidigare som förväntas göra något i gengäld. Det uppger 73 procent av föräldrarna nu, jämfört med 59 procent år 2006. För att få fickpengar förväntas det ofta att barnen städar sitt rum och sköter sitt skolarbete. Kraven på att hjälpa till hemma är nära nog identiska för pojkar och flickor. Detsamma gäller frågan hur föräldrarna lär ut de ekonomiska frågorna till sina barn. Drygt hälften av föräldrarna ser sig själva som goda förebilder vad gäller utgifter och sparande, men samtidigt uppger var fjärde att det är svårt att hitta rätt balans i utgifter som rör barnen.

- Här är det viktigt att stå på sig och vara konsekvent, inte minst inför kommande julrusch, säger Ingela Gabrielsson.

Föräldrarna sparar också själva flitigt till sina barn, 74 procent uppger att de gör det.

- Jag vet att föräldrar kan känna sig stressade om de inte har möjlighet att spara till sina barn. Men viktigast är att ha en god ekonomi här och nu och först och främst satsa på ett buffertsparande för hela familjens trygghet, säger Ingela Gabrielsson.

I undersökningen har 1100 personer föräldrar med barn mellan 6-17 år intervjuats.

Fickpengar, ålder och belopp

Genomsnittlig veckopengGenomsnittlig månadspeng
6-8 år 26 kr 9 - 11 år 152 kr
9-11 år 39 kr 12-14 år 379 kr
15-17 år 713 kr

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070-227 24 77
Henrik Edström, presskontakt, 076-117 85 32