Nordeas AA- rating bekräftad

11-11-30 9:00 | Pressmeddelande

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's bekräftade på tisdagen Nordeas AA- rating med stabila utsikter, och slog fast att banken har en stark affärsposition med god kapital- och intjäningssituation.

"Detta är ännu en bekräftelse på vårt starka finansiella läge och ett tecken på att vår kundrelationsstrategi fungerar", säger finansdirektör Fredrik Rystedt.

Det är få banker i Europa som har en så hög rating som Nordea, och betyget innebär att bankens betalningsförmåga uppfattas som mycket god. Standard & Poor's säger även att både belånings- och likviditetspositionen är adekvat, samt att banken är mindre känslig för marknadsturbulens än andra aktörer på grund av sin diversifierade affärsmodell.

"Resultatet är ytterligare ett bevis på att finansmarknaden har stort förtroende för Nordea och det stärker oss i vårt arbete med att bli en av Europas ledande banker med starka kundrelationer i fokus. Standard & Poor's slår i sin analys fast att Nordea förväntas utvecklas stadigt framöver, med en lämplig kapitalsituation och motståndskraftig riskprofil", säger Fredrik Rystedt.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 78 80
Erik Durhan, pressekreterare, 08 534 914 36