Delårsrapport för första kvartalet 2012

12-04-24 6:55 | Pressmeddelande

Hög intjäningsförmåga och framgångsrikt förändringsarbete

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
– Nordeas starka affärsutveckling fortsätter. Vi välkomnade 22 000 nya relationskunder till Nordea, våra nya appar mer än fördubblade antalet aktiva mobilbankskunder och vi stärkte vår ställning som den marknadsledande banken för Nordens största företagskunder.

Lönsamheten ligger på en fortsatt hög nivå och avkastningen på eget kapital ligger strax under 12 procent. Det är uppmuntrande att se vår intjäningsförmåga trots låga marknadsräntor, trög tillväxt och det stora förändringsarbete som vi nu genomför för att bygga en affärsmodell för framtidens bank.

Kostnadsutvecklingen är under strikt kontroll och vi har fortsatt att bygga upp en starkare kapitalposition och balansräkning. Under kvartalet steg vår kärnprimärkapitalrelation med 0,4 procentenhet till 11,6 procent.
(För en utförligare kommentar, se sidan 2)

Första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2011 (fjärde kvartalet 2011):

  • Räntenettot steg 7 procent (i stort sett oförändrat)
  • Rörelseresultatet steg 3 procent (+ 1 procent)
  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade från 10,7 till 11,6 procent, exklusive övergångsregler (upp från 11,2 procent under fjärde kvartalet)
  • K/I-talet låg kvar på 50 procent (upp från 49 procent under fjärde kvartalet)
  • Kreditförlusterna minskade till 26 punkter från 31 punkter
    (ned från 33 punkter under fjärde kvartalet)
  • Avkastning på eget kapital var 11,7 procent, en minskning från 12,0 procent
    (ned från 12,3 procent under fjärde kvartalet)
Nyckeltal, mn eurokv1 2012kv4 2011För-
ändr.
kv1 2011För-
ändr.
Räntenetto1 4201 42701 3247
Summa rörelseintäkter2 5312 558-12 5101
Resultat före kreditförluster1 2551 292-31 2451
Kreditförluster-218-263-17-242-10
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter263331
Rörelseresultat1 0371 02911 0033
Riskjusterat resultat799815-27714
Utspädd vinst per aktie, EUR0,190,190,18
Avkastning på eget kapital, %11,712,312,0

Valutakurser som använts för första kvartalet 2012 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,44; 7,59 och 8,85.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, pressekreterare, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna