Rapport för tredje kvartalet 2012

12-10-24 7:00 | Pressmeddelande

Nordea levererar enligt plan på kostnader, kapital och intäkter

Vd Christian Clausens kommentar till rapporten:
”65 000 nya förmåns-, premium- och private banking-kunder och stärkta affärsrelationer med våra företagskunder innebär att vi trots det låga ränteläget kan redovisa de högsta intäkterna och det bästa rörelseresultatet någonsin för årets nio första månader.

Vi fortsätter att höja effektiviteten i linje med vår plan för det nya normala. Kostnaderna är oförändrade och kärnprimärkapitalrelationen har stigit till 12,2 %. Vi uppfyller kraven på likviditet och har utmärkt tillgång till finansiering på den internationella upplåningsmarknaden.

Intäkterna var lägre än förra kvartalet, men har aldrig tidigare varit högre under ett tredje kvartal. Under årets första nio månader ökade intäkterna med 10 % och rörelseresultatet med 14 %.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Januari-september 2012 jämfört med jan-sep 2011 (kv3 2012 jämfört med kv2 2012):

  • Rörelseintäkterna steg med 10 % (ned 5 %)
  • Rörelseresultatet steg med 14 %* (ned 16 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen steg till 12,2 % från 11,0 % exkl. övergångsregler
    (upp från 11,8 %)
  • K/I-talet minskade till 51 % från 54 %* (ökade till 52 % från 50 %)
  • Kreditförlustrelationen steg till 27 punkter från 20 punkter (till 30 punkter från 26)
  • Avkastning på eget kapital var 11,4 %, en ökning från 10,6 %* (10,1 %, ned från 12,5 %)
Nyckeltal, mn eurokv3
2012
kv2
2012
För-
ändr.
kv3
2011
För-
ändr.
Jan-sep
2012
Jan-sep
2011
För-
ändr.
Räntenetto1 4411 462-11 37944 3234 0297
Summa rörelseintäkter2 4692 606-52 091187 6066 94310
Resultat före
kreditförluster
1 1761 316-11678733 7472 99025
Kreditförluster-254-21717-112127-689-47246
Kreditförlustrelation på
årsbasis, punkter
3026142720
Rörelseresultat9221 099-16566633 0582 51821
Rörelseresultat, justerat737*252 689*14
Riskjusterat resultat749851-12485542 3991 89926
Resultat per aktie
efter utspädning, euro
0,170,210,100,570,46
Avkastning på
eget kapital, %
10,112,56,511,410,0
Avkastning på eget
kapital, justerat, %
8,5*10,6*

* Exklusive kostnader för en omstruktureringsreserv på 171 mn euro under tredje kvartalet 2011.
Valutakurser som använts för tredje kvartalet 2012 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,44; 7,51 och 8,73.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna