Kraftig ökning av svenskarnas ekonomiska oro

13-01-24 10:00 | Pressmeddelande

Världsekonomin är i fortsatt topp över vad svenskarna oroar sig mest över när de tänker på den närmaste framtiden och sin hushållsekonomi. Samtidigt ökar oron för utsikterna i den svenska ekonomin mycket kraftigt jämfört med i fjol. Svenskarna reagerar på denna oro främst genom att öka sitt sparande, enligt en undersökning från Nordea.

Nordea har i flera år mätt svenskarna ekonomiska oro inför ett nytt år, samt vilka ekonomiska åtgärder hushållen kan tänka sig att genomföra under året. För första gången sedan Nordea började mätningarna 2008 stiger den sammanlagda oron kraftigt. I alla åldrar dominerar oron för världsekonomin, medan det bland äldre, 54- 65-åringar, är pensionen som oroar mest.

”Vi är i hög grad medvetna om att utvecklingen i världsekonomin och i Sveriges ekonomi påverkar oss. På tredje plats kommer oron för den egna pensionen. Jag tror att många känner sig maktlösa inför sin pensionsplanering, men det kan vi faktiskt påverka själva genom att vara mer aktiva och frågvisa”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Topp 5 Orosfaktorer 2013                Procent*Topp 5 Orosfaktorer 2012              Procent*
1. Utsikterna för världsekonomin                471. Utsikterna för världsekonomin            43
2. Utsikterna för svensk ekonomi                412. Stigande energipriser                        34
3. Min pension                                              403. Stigande bränslekostnader                  32
4. Stigande bränslekostnader (bil)              374. Att förlora min ekonomiska buffert      31
5. Att förlora min ekonomiska buffert        365. Min pension                                        29

*procentandel mycket oroliga/oroliga

Att spara mer toppar åtgärdslistan 2013, följt av att istället använda sina sparmedel. De yngre 18-25 år vill i ännu högre grad spara medan de medelålders istället kan tänka sig att minska sin konsumtion.

”Att spara mer kan passa för vissa hushåll, medan andra kan behöva använda sitt sparande. Att minska sina utgifter kan vara en annan möjlig väg att balansera sin ekonomi. Det kan dock förvärra situationen för den svenska ekonomin om vi drar ner på vår konsumtion utan att det egentligen behövs”, säger Ingela Gabrielsson.

Topp 5 Åtgärder 2013Procent*Topp 5 Åtgärder 2012Procent*
1. Spara mer541. Dra ner på lyxkonsumtion
42
2. Använda sparmedel
332. Spara mer
39
3. Dra ner på lyxkonsumtion
323. Förändra konsumtionsvanor
36
4. Spara på uppvärmning304. Spara på uppvärmning32
5. Förändra konsumtionsvanor285. Arbeta mer
25

*procentandel som kommer att göra/kommer troligen att göra


För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 22724 77
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 787 6984