Bokslutskommuniké 2012

13-01-30 7:00 | Pressmeddelande

Stark kapitalposition, oförändrade kostnader och stigande intäkter

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”I slutet av 2012 hade vi fler kunder, mer kapital och högre lönsamhet än någonsin förr. Vi ligger före planen som upprättades 2011. På den grunden ska vi forma Nordeas framtid med närmare kundrelationer, oförändrade kostnader och ökad avkastning på eget kapital.

85 000 nya relationskunder och mer affärer med kunderna höjde våra intäkter under både fjärde kvartalet och helåret. Målet om oförändrade kostnader nåddes för 2012. Trots att utlåningen ökade med 3 procent minskade de riskvägda tillgångarna med 9 procent.

2012 steg avkastning på eget kapital till 11,6 procent och kärnprimärkapitalet ökade till 13,1 procent. Den föreslagna utdelningen uppgår till 0,34 euro. Det motsvarar en utdelningskvot på 44 procent, vilket är i linje med vår policy.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

2012 jämfört med 2011 (kv4 2012 jämfört med kv3 2012):

  • Rörelseintäkterna steg 8 % (upp 7 %), rörelseresultatet ökade 11 %* (upp 15 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen steg till 13,1 % från 11,2 % exklusive övergångsregler (upp från 12,2 %)
  • Kreditförlustrelationen steg till 28 punkter från 23 punkter (29 punkter från 30)
  • Förvaltat kapital ökade 16 % till 218 md euro (upp 4 %)
  • Avkastning på eget kapital steg från 11,1 % till 11,6 %*, (12,1% till 10,1%)
  • Föreslagen utdelning på 0,34 euro (0,26 euro i fjol)
  • Ambitiöst finansiellt mål och ny kapitalpolicy
Nyckeltal, mn eurokv4
2012
kv3
2012
För-
ändr.
kv4
2011
För-
ändr.
20122011För-
ändr.
Räntenetto1 4291 441-11 42705 7525 4565
Summa rörelseintäkter2 6302 46972 558310 2369 5018
Resultat före kreditförluster1 3031 176111 29215 0504 28218
Kreditförluster-244-254-4-263-7-933-73527
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter2930 33 2823 
Rörelseresultat1 059922151 02934 1173 54716
Rörelseresultat, justerat      3 718*11*
Riskjusterat resultat8467491381543 2452 71420
Resultat per aktie efter utspädning, euro0,210,17 0,19 0,780,65 
Avkastning på eget kapital, %12,110,1 12,3 11,610,6 
Avkastning på eget kapital,
justerat, %
      11,1* 

* Exklusive kostnader för en omstruktureringsreserv på 171 mn euro under tredje kvartalet 2011.
Valutakurser som använts för fjärde kvartalet 2012 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,44; 7,48 och 8,71.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna