Nordeas årsredovisning publiceras på www.nordea.com