Nordeas årsredovisning publiceras på www.nordea.com

14-02-12 12:00 | Pressmeddelande

Nordea publicerade i dag följande rapporter på www.nordea.com:

Årsredovisning 2013

Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2013

Corporate Social Responsibility (CSR) Report 2013

 
För ytterligare information:
Erik Durhan, presschef, +46 8 614 8125

 
Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528).