Regional konjunkturrapport: Mälardalen växer snabbast

14-02-12 9:15 | Pressmeddelande

Svensk ekonomi tar bättre fart i år och det ljusnar i samtliga regioner. Mälardalen får den snabbaste tillväxten de närmaste åren och drar ifrån resten av riket. Regionalt har universitetsorterna stor betydelse som lokala tillväxtmotorer, enligt Nordeas regionala konjunkturrapport.

Påeldade av en expansiv finans- och penningpolitik växlar hushållen upp konsumtionen valåret 2014. Det gynnar särskilt Mälardalen som har en mer tjänsteintensiv ekonomi än övriga landet. I år svarar regionen för cirka hälften av Sveriges totala BNP-ökning och är därmed en tydlig tillväxtmotor.

”Mälardalens betydelse för svensk ekonomi blir allt större. Den starka nettoinflyttningen - till stockholmsregionen med en busslast per dag - ser ut att fortsätta. Det ställer krav på bostadsbyggandet som kraftigt släpar efter och hotar dämpa utvecklingen”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

I takt med att den globala ekonomin förbättras i år återhämtar sig exporten. Det lyfter i synnerhet mer industriintesiva regioner som Västsverige och Övriga riket, där konjunktursvängningarna normalt blir kraftigare än i Mälardalen och Sydsverige. För Sydsverige, som i fjol hade den högsta regionala tillväxten tillsammans med Mälardalen, har utsikterna däremot dämpats sedan senaste prognosen.

”Arbetsmarknaden har utvecklats sämre än väntat. Svagare utveckling av sysselsättningen, hög arbetslöshet och dålig matchningen drar ned utsikterna. Skåne skulle i dagsläget behöva en lägre reporänta än övriga landet”, säger Lena Sellgren, senioranalytiker på Nordea.

En särskild studie av universitetsorter utan för storstadsregionerna under de senaste två decennierna, pekar på att universitetsorterna har stor betydelse som lokala tillväxtmotorer.

”Universitetsorterna är vinnare på den lokala urbaniseringen och drar fördel av en stark befolkningstillväxt och dito arbetsmarknad. Centreringen medför dock att utvecklingen i övriga kommuner i universitetslänen varit betydligt svagare”, säger Lena Sellgren.

Se en videointervju där Nordeas senioranalytiker Lena Sellgren kommenterar rapporten. 
             

Regional utveckling, bruttoregionalprodukt, BRP,%         p2012             p2013               p2014             p2015
Mälardalen1,61,73,13,0
Sydsverige0,61,72,12,2
Västsverige1,00,6             2,32,3
Övriga riket0,20,2             1,71,8
Totalt, Sverige BNP %0,91,02,42,4

           
För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 08 614 86 08
Lena Sellgren, senioranalytiker, 08 614 88 62
Ragnar Roos, bitr informationschef 076 787 6984