Nordea har slutfört försäljningen av sin polska bank-, finans- och livförsäkringsverksamhet

14-04-01 21:00 | Pressmeddelande

Försäljningen av Nordeas polska bank-, finans- och livförsäkringsverksamhet till PKO Bank Polski slutfördes idag.

De finansiella effekterna av transaktionen blir såsom tidigare kommunicerats.
           

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 08 614 7880
Helena Östman, informationschef, 08 614 84 64