Helena Andreas ny marknads- och kommunikationsdirektör på Nordea

14-04-28 11:00 | Pressmeddelande

Helena Andreas har utsetts till chef för den nya avdelningen Group Marketing and Communications på Nordea. Hon tillträder sin tjänst den 1 juni.

Helena Andreas kommer närmast från en tjänst som chef för Retail Management på Vodafone i London. Dessförinnan har hon haft seniora uppdrag inom marknadsföring och försäljning hos Tesco UK, och arbetat för Accenture i Sverige.

I Nordea kommer hon att leda den nya avdelningen Group Marketing and Communications, och rapportera till koncernchef Christian Clausen. Den nya avdelningen består av de tidigare enheterna Group Marketing, Group Identity & Communications och CSR.

Claus Christensen utses den 1 juni till chef för Group Identity & Communications, efter att ha varit tillförordnad chef under ett år.

För ytterligare information:
Helena Östman, informationschef, 08 614 84 64