Konjunkturrapport: Byggboom när svensk ekonomi växlar upp

14-06-04 9:00 | Pressmeddelande

Uppgången i den svenska ekonomin breddas valåret 2014 och tillväxten växlar upp. Vid sidan av hushållens konsumtion är investeringarna den viktigaste drivkraften. Samtidigt återhämtar sig exporten i takt med att världsekonomin stärks, enligt Nordeas prognos.

Hushållen står väl rustade efter flera år av stigande real köpkraft och rekordlåga boräntor. Därtill har bostadspriserna fortsatt upp och stigande börser har kraftigt ökat hushållens finansiella förmögenhet.

”Trots goda tider ligger sparkvoten på en historiskt hög nivå. Hushållens totala sparande är det högsta sedan 1980. Starkare framtidstro kan göra hushållen på bättre köphumör och få dem att dra upp sin konsumtion än mer än prognoserat”, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Hushållens finansiella styrka återspeglar sig i en hög efterfrågan på bostäder och en kraftig ökning av byggandet.

”Bostadsbyggandet väntas i år stiga med 18 procent - den största uppgången på över 30 år. Det är efterlängtat och välkommet men inte tillräckligt. Byggandet är fortfarande på en alltför låg nivå”, säger Annika Winsth.

Den låga inflationen är i fokus för många centralbanker.

”Den mycket låga inflationen får Riksbanken att sänka räntan ytterligare i juli. När ECB samtidigt bedöms sänka sina styrräntor framöver talar mycket för att det dröjer in på andra halvåret 2015 innan Riksbanken höjer räntan”, säger Annika Winsth.

Låga räntor håller tillbaka kronan, medan den drar fördel av en starkare ekonomi. Politisk osäkerhet inför riksdagsvalet komplicerar bilden ytterligare.

”Osäkerheten kring höstens regeringsbildning kan tynga kronan. En skakig resa är att vänta och vi räknar med endast en gradvis förstärkning mot euron. Mot dollarn väntar istället en försvagning”, säger Annika Winsth.

Läs hela rapporten på nordeamarkets.com.
Hör Annika Winsth kommentera rapporten i en videointervju på nordea.com.

Sverige nyckeltal20122013p2014p2015
BNP, kalenderkorrigerad, %1,31,62,72,4
Arbetslöshet, %8,08,08,07,8
Inflation, KPIF, årssnitt %1,00,90,51,3
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP-0,7-1,2-2,0-0,7

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08-6148608
Ragnar Roos, t f informationschef 076 7876984