Regional konjunkturrapport: Heta bomarknader utanför storstäderna

14-10-07 9:00 | Pressmeddelande

De svenska bostadspriserna fortsätter att stiga. Även om bostadsrättspriserna är högst i storstäderna bedöms inte riskerna där som överhängande. I förhållande till disponibelinkomsten har bostadsrättspriserna stigit mest i Linköping, Örebro och Karlstad.

Flyttvågen fortsätter och det är storstadsregionerna samt universitets- och högskoleorterna som lockar mest. Stockholms län är en av de snabbast växande regionerna i Europa.

I snitt har priserna på småhus i Sverige stigit med 7,7 procent per år under perioden 1996-2011. Ett sätt att bedöma riskerna är att studera var uppgången av bostadspriserna varit störst i förhållande till disponibelinkomsterna. För småhus är då uppgången störst i storstäderna. Men utanför storstäderna har priserna i förhållande till inkomsterna stigit mest i Uppsala, Linköping, Jönköping och Östersund.

Priserna på bostadsrätter har stigit ännu snabbare. I riket var uppgången 11,1 procent per år under åren 1996-2011. Den snabba inflyttningen till universitets- och högskoleorterna har bidragit till att bostadsrättspriserna har ökat kraftigt i samtliga av dessa orter, framför allt i Linköping, Örebro och Karlstad. Där har priserna på bostadsrätter ökat drygt fyra gånger snabbare än inkomsterna.

”Jämför man utvecklingen av priser och inkomster förefaller riskerna vara högre i till exempel Linköping än i Stockholm och Malmö, säger Nordeas senioranalytiker Lena Sellgren.

Ekonomin som helhet fortsätter att vara tudelad med en hemmamarknad som har utvecklats starkt medan exporten har stagnerat.

”Tjänsteintensiva Mälardalen gynnas i större utsträckning än övriga regioner av den starka efterfrågan på hemmamarknaden. Det betyder att Mälardalen drar ifrån ytterligare och behåller sin topposition i tillväxtligan”, säger Lena Sellgren.

Arbetsmarknaden visar på en stadig förbättring i flertalet regioner. Undantaget är Sydsverige där arbetskraftsutbudet växer snabbare än sysselsättningen och där arbetslösheten har ökat ytterligare.

Regional utveckling, bruttoregionalprodukt, BRP,%p2013p2014 p2015p2016
Mälardalen2,32,83,32,8
Sydsverige1,90,92,22,0
Västsverige1,12,1 2,32,3
Övriga riket0,71,71,81,8
Totalt, Sverige BNP %1,52,12,52,3

 

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 614 86 08
Lena Sellgren, senioranalytiker, 08 614 88 62
Petter Brunnberg, pressekreterare 0738 66 10 87