Nordea blir koldioxidneutralt

Girl holding a little plant
15-11-19 9:00 | Pressmeddelande

Nordea har beslutat att bli ett koldioxidneutralt företag genom att kompensera för de egna operativa utsläppen. I slutet av 2015 kommer nettot av Nordeas koldioxidutsläpp att vara noll.

Inom kort inleds FN:s klimatkonferens, som hålls i Paris från den 30 november till den 11 december. Där får näringslivet chansen att gå i bräschen när det gäller att begränsa koldioxidutsläppen.

– Klimatförändringen är en av de största riskerna vi står inför. Att tackla den är också en av våra största affärsmöjligheter. Det ligger i näringslivets intresse att vidta steg i riktning mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och att påverka politikerna att trappa upp åtgärderna, säger Gunn Wærsted, chef för Wealth Management och ordförande för Nordeas CSR-kommitté.

2014 uppgick Nordeas totala direkta koldioxidutsläpp till 45 462 ton. Nordea ska bli ett koldioxidneutralt företag genom att fortsätta att minska de egna utsläppen, köpa förnybar energi samt investera i koldioxidreducerande projekt som motsvarar de egna utsläppen. 

– Vi tänker förstås diskutera klimatförändringen och hur den påverkar våra befintliga kunders strategier. Vi vill ta reda på hur de resonerar och rustar sig för utmaningarna och möjligheterna. Vi har beslutat att inte inleda nya kundrelationer med företag som har kol som sin primära energikälla, säger Gunn Wærsted.

Nordea fick nyligen toppbetyg i en rankning av olika företags insatser för att motverka klimatförändringen. Rankningen gjordes av CDP, en internationell ideell organisation som rapporterar om stora företags utsläpp av växthusgaser och publicerar en rankning av företagens arbete för att motverka klimatförändringen.

I CDP:s rapport för 2015 får Nordea 100 poäng av 100 möjliga för sin rapportering av koldioxidutsläpp. Nordea placerar sig i prestationskategorin B, på en skala från A till E. Det resultatet gör att Nordea behåller sin plats bland de bästa finansiella institutionerna. Vidare har Nordea beslutat att gå med i We Mean Business-initiativet, en koalition av organisationer som arbetar tillsammans med företag och investerare för en koldioxidsnål ekonomi.

För ytterligare information:
Magnus Nelin, presschef, tel
 072 1452 640

Faktaruta:

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en internationell ideell organisation som har den största globala samlingen av egenrapporterade data om klimatförändringen.  Dessa data kan användas av investerare, företag och städer till att fatta mer hållbara investeringsbeslut

Koldioxidneutralitet handlar om att ha ett nettoutsläpp på noll. Det gör man genom att köpa utsläppsrätter som minskar koldioxidutsläpp någon annanstans. Detta ersätter inte arbetet med att reducera de egna utsläppen, men Nordea kan aldrig få ner sina utsläpp från energianvändning och resor till noll.

We Mean Business är en sammanslutning av organisationer som arbetar med tusentals av världens mest inflytelserika företag och investerare. Dessa företag har insett att en övergång till en koldioxidsnål ekonomi är det enda sättet att säkra en hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd för alla. Över 400 företag och investerare har förbundit sig att vidta åtgärder.