Nordeas trygghetsindex 2015: Svenskarnas ekonomiska oro skjuter i höjden

15-02-24 8:00 | Pressmeddelande

I år ökar svenskarnas ekonomiska oro markant jämfört med tidigare år. För andra året i rad är det den egna pensionen som toppar listan över vad svenskarna oror sig mest över det kommande året. Det följs av oro för den svenska ekonomin och oro för att förlora jobbet, enligt Nordeas årliga Trygghetsindex som mäter svenskarnas oro inom hushållsekonomi.

”Resultatet speglar ganska väl de händelser som sker i vår omvärld och i hemmet. Det vi ser är en oro för den egna ekonomin och de ekonomiska förutsättningarna med en tydlig oro för Sveriges ekonomi”, säger Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.

I år är nivån på svenskars ekonomiska oro den högsta sedan mätningen påbörjades 2009. Precis som förra året toppar den egna pensionen oroslistan och dessutom ökar den från 35 procent förra året till 41 procent i år. På andra plats hamnar oron för den svenska ekonomin, där 38 procent av svenska folket känner sig oroliga för vad som kommer att hända under året.

”Det är inte alls konstigt att fler oroar sig för sin pension jämfört förra året. I år har man infört nya regler som gör att eget avdragsgillt pensionssparande inte längre är att rekommendera. Det i kombination med en pågående debatt om hur pensionspengarna ska räcka till för pensionärerna gör denna oro helt befogad”, säger Ingela Gabrielsson och fortsätter. ”Det är mycket viktigt att var och en tar tag i denna oro och kommer igång med ett nytt eller fortsatt pensionssparande”.

Oro för arbetslöshet har seglat upp som en bubblare på fem-i-topp listan i år. Även om svensk ekonomi nu utvecklas väl, oroar sig mer än var tredje person, 36 procent, för att bli arbetslös och förlora inkomst.

”Mitt råd är att ta reda på vilken ersättning man skulle få som arbetslös och med utgångspunkt från det se över sina utgifter och sina ekonomiska vanor för att ha en beredskap”, avslutar Ingela Gabrielsson.

Topp 5 orosfaktorer 2015Procent*
1. Att värdet av min pension sjunker41
2. Utsikterna för den svenska ekonomin38
3. Arbetslöshet och förlorad inkomst36
4. Utsikterna för världsekonomin34
5. Ökade avgifter inom olika områden pga. Miljöförändringar31
*procentandel oroliga/mycket oroliga
 

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77
Emma Rheborg, kommunikationschef 073 380 22 63