Konjunkturrapport: Ovanliga tider

15-03-11 9:00 | Pressmeddelande

Svensk ekonomi utvecklas starkt och sysselsättningen fortsätter att öka snabbt. Exporten tar äntligen fart tack vare stigande efterfrågan från bland annat euroområdet. Trots en konjunkturell förbättring bedrivs en mycket expansiv penningpolitik i såväl Sverige som i Europa medan den amerikanska centralbanken däremot lättar på gasen i år.

”Den svenska ekonomin går bra. BNP-tillväxten sköt fart redan i slutet av förra året. Exporten utvecklas överraskande starkt och det är främst exporten av tjänster som ökar. Framöver väntas ekonomin fortsätta växa i god takt med hushållen, bygginvesteringar och exporten som drivkrafter” säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

 

Hög BNP-tillväxt bidrar till att sysselsättningen ökar med 1,5 procent i år. Den svagare kronan får genomslag på konsumentpriserna men inflationen når ändå inte upp till 2-procentsmålet.

 

Riksbanken sänker reporäntan till minus 0,2 procent i vår. Därtill utökas sannolikt Riksbankens förhållandevis blygsamma köp av statsobligationer. Fler stimulanser än så är dock inte troliga. Den första räntehöjningen sker andra halvåret 2016.

 

”Det är ovanliga tider. Trots att ekonomin går bra bedriver Riksbanken en extremt expansiv penningpolitik” säger Annika Winsth.

 

”Inför den annalkande avtalsrörelsen är Riksbanken angelägen om att få upp inflationen och upprätthålla förtroendet för inflationsmålet. Risken är dock att dagens mycket expansiva penningpolitik skapar nya problem framöver. En mer rättvisande bild av inflationen är KPIF-inflationen rensat för energi” säger Annika Winsth.

 

Kronan är i fokus då den påverkar inflationen. På kort sikt försvagas kronan ytterligare något mot euron då Riksbanken köper tid. På lite sikt stärks den däremot, vilket bidrar att inflationen planar ut under målet.

 

Sverige nyckeltal20142015P2016P
BNP, kalenderkorrigerad, %2,32,72,4
Arbetslöshet, %7,97,87,6
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt %0,51,01,4
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP-2,1-1,8-1,1

 

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 614 86 08
Petter Larsson, pressekreterare, 0722 31 52 50

 

Läs hela rapporten på nordea.com.
Se en video-intervju med Annika Winsth.