Ställ krav på att få tjänstepension

Britta Burreau
15-09-25 9:00 | Pressmeddelande

Sätter din arbetsgivare inte av pengar till din tjänstepension? Då ska du ha högre lön eller byta jobb, säger Britta Burreau, vd på Nordea Liv & Pension.

Tjänstepensionen kan göra stor skillnad för den totala pensionen. Den beräknas till skillnad från den allmänna pensionen på hela lönen och är därmed en del som arbetstagaren har stor möjlighet att påverka. Glädjande är därför att unga personer i lika hög grad som äldre generationer anser att det är viktigt att engagera sig i sin tjänstepension, enligt en undersökning gjord av TNS Sifo för Nordea.

Däremot förstår unga inte hur pensionssystemet fungerar och säger att de vill lära sig mer.

”Mitt råd till unga är – alla år räknas. Så jobba inte svart, jobba inte deltid och vänta inte för länge med att kliva in på arbetsmarknaden”, säger Britta Burreau.

En arbetsgivare betalar cirka 3 000 kronor per månad i pension till den som tjänar cirka 36 000 kronor, enligt en beräkning gjord av Nordea. Vid högre löner blir tjänstepensionen ännu viktigare. Vid en månadslön på 50 000 kronor kan tjänstepensionen ge 9 700 kronor per månad. Det är cirka en tredjedel av hela pensionen.

Ett sätt att lyfta fram hur viktig tjänstepensionen är skulle vara att arbetsgivaren öppet redovisar sina inbetalningar.

”Det finns en okunskap om hur mycket arbetsgivaren sätter av i pensionssparande för sin anställde varje månad – och om den gör det. Jag hoppas att allt fler arbetsgivare börjar visa pensionsavsättningarna på lönespecifikationen. Det skulle radikalt öka medvetenheten”, säger Britta Burreau.

För att kontrollera om du har tjänstepension kan du prata med din arbetsgivare eller gå in på minpension.se med ditt bank-id.

TNS Sifos undersökning omfattar 2 000 personer över 18 år.

För ytterligare information:
Britta Burreau, vd Nordea Liv & Pension Sverige, 010 156 31 14
Janina Pfalzer, pressekreterare, 0764 95 33 78

monthpay
Tabell 1. Beräknad pension och tjänstepension vid olika inkomster.
Källa: Nordea

Baserat på antagandet att personen börjar arbeta vid 25 års ålder och går i pension vid 65 års ålder. Beräkningen är gjord enligt prognosstandard. Eventuellt privat pensionssparande är inte inkluderat. Ett inkomstbasbelopp motsvarar 58 100 kronor. Lönegränsen för den allmänna pensionen går vid 7,5 inkomstbasbelopp eller 36 300 kronor, vilket ger 19 600 kronor i pension.

Dokument

Pressmeddelande (pdf, 137 KB)