Nordea presenterar rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2016 torsdagen den 26 januari 2017

17-01-10 17:56 | Pressmeddelande

Det stod felaktigt onsdag i första pressmeddelandet. Rätt dag ska vara torsdag.

Rapporten publiceras cirka kl 07.00.

Presskonferens
Tid: 09.00 Registreringen öppnar kl 08:30. Av säkerhetsskäl måste giltigt id-kort uppvisas.
Plats: Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm

För att delta, kontakta Petter Brunnberg på Nordea, e-postadress
moc.aedron@grebnnurb.rettep.

Vd och koncernchef Casper von Koskull presenterar resultatet. Presentationen ges på engelska och kan följas i realtid på www.nordea.com där också presentationsmaterialet publiceras. Efter presentationen följer en webbsänd frågestund med Torsten Hagen Jørgensen, Group COO och ställföreträdande vd.

Internationell telefonkonferens för analytiker 
Tid: 14.00

Torsten Hagen Jørgensen, Group COO och ställföreträdande vd, Ari Kaperi, chef för Group Credit Risk Management, och Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, deltar. Efter en kort presentation från ledningen följer en frågestund.För att delta, ring +44(0)20 3427 1908, bekräftelsekod 7166835senast kl 13.50.

Efter telefonkonferensen läggs en indexerad uppspelning ut på www.nordea.com. Det går också att höra en uppspelning t o m den 2 februari på tel +44(0)20 3427 0598, kod 7166835.

Presentation för analytiker och investerare i London den 27 januari
Tid: 08.00 GMT
Plats: The Langham, 1c Portland Place, Regent Street, London W1B 1JA. 

Torsten Hagen Jørgensen, Group COO och ställföreträdande vd, Ari Kaperi, chef för Group Credit Risk Management, Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, och Pawel Wyszynski, Senior IR Officer, deltar. Presentationen, inklusive frågestund, väntas vara cirka en timme.

För att delta, kontakta Truc Ngopå J.P. Morgan, e-postadress moc.nagrompj@ogn.n.curt.

Hela rapporten på engelska och svenska
Rapporten publiceras i sin helhet på engelska och svenska. Ett pressmeddelande med ett sammandrag av resultatet publiceras på engelska, svenska, danska, finska och norska.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 0722 350 515
Petter Brunnberg, presschef Sverige, tel 073 866 1087