Välkommen till Nordeas årsstämma den 16 mars 2017

17-02-06 7:30 | Pressmeddelande

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl. 13.00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm enligt bilagda kallelse.

Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagladet den 9 februari 2017.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, tel 072 141 67 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

Senaste pressmeddelandena

Nordea's re-domiciliation

Nordea publicerar kommentar om flyttprocessen

Pressmeddelande

Nordea Bank AB (publ) (Nordea) publicerar information om de huvudsakliga hänsynstagandena och motiven bakom beslutet att inleda en flytt av moderbolagets sät...

Open banking

Nordea Open Banking är sjösatt

Pressmeddelande