Välkommen till Nordeas årsstämma den 16 mars 2017

17-02-06 7:30 | Pressmeddelande

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl. 13.00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm enligt bilagda kallelse.

Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagladet den 9 februari 2017.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, tel 072 141 67 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

Senaste pressmeddelandena

Q1 News story 2018

Resultat för första kvartalet 2018

Pressmeddelande Regulatoriska pressmeddelande

Nordeas konjunkturrapport: Inhemska frågetecken

Pressmeddelande

Den inhemska efterfrågan tyngs av bostadsmarknaden som är förknippad med stor osäkerhet. Investeringarna stagnerar nästa år och BNP-tillväxten sjunker under...

nordea logo

Nordea säljer sin andel av UC AB

Pressmeddelande