Nordea presenterar ny konjunkturrapport: Avtalsrörelsen och Riksbanken

17-03-21 8:40 | Pressmeddelande

Nordeas chefekonom Annika Winsth presenterar bankens konjunkturprognos tisdagen den 28 mars.

Tid: tisdagen den 28 mars klockan 9.15
Plats: Nordea, Smålandsgatan 17, Stockholm

Rapporten kommer att finnas tillgänglig från och med klockan 9.00 i lokalen samt på nordea.com/se.

Pressträffen är endast öppen för media.

Välkommen!

För ytterligare information:
Petter Brunnberg, presschef, 0738 66 10 87

Senaste pressmeddelandena

Nordea's re-domiciliation

Nordea publicerar kommentar om flyttprocessen

Pressmeddelande

Nordea Bank AB (publ) (Nordea) publicerar information om de huvudsakliga hänsynstagandena och motiven bakom beslutet att inleda en flytt av moderbolagets sät...

Open banking

Nordea Open Banking är sjösatt

Pressmeddelande