Nordeas konjunkturrapport: Växtvärk i Sverige

17-03-28 9:00 | Pressmeddelande

Tillväxten i den svenska ekonomin är överraskande stark och prognoserna pekar fortsatt uppåt. För 2017 ser BNP-tillväxten ut att återigen landa på 3 procent. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Trots det blir löneökningarna låga i ett historiskt perspektiv, skriver Nordea i sin konjunkturrapport.

- Den globala konjunkturuppgången skapar förutsättningar för en återhämtning av den svenska exporten, vilken har tyngts av en dämpad efterfrågan allt sedan finanskrisen, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den inhemska efterfrågan fortsätter enligt Nordeas prognoser att växa i god takt, om än något långsammare än vad banken räknat med i tidigare prognoser.

- Givet de mycket gynnsamma förutsättningarna skulle utvecklingen i den inhemska ekonomin kunna vara betydligt starkare. Till exempel är hushållens sparande rekordhögt vilket påverkar konsumtionen negativt, säger Annika Winsth.

Trots hög tillväxt och stark utveckling av arbetsmarknaden så revideras prognosen för löneutvecklingen ned. Nordea prognoserar att lönerna ökar med i genomsnitt 2,5 procent i år och 2,8 procent under nästa år, vilket är tydligt under det historiska snittet. Den förhållandevis dämpade löneutvecklingen bidrar till att det inhemska inflationstrycket förblir lågt under hela prognosperioden.  

- Riksbankens utmaning att nå inflationsmålet består och den första räntehöjningen dröjer till andra halvåret 2018, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal20162017P2018P
BNP, kalenderkorrigerad, %3,03,02,3
Arbetslöshet, %6,96,76,5
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt %1,41,81,5
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP0,90,20,0

Läs hela rapporten här.
Se en video-intervju med Annika Winsth.

 
För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 010-156 94 61
Petter Brunnberg, presschef, 0738 66 10 87

Senaste pressmeddelandena

annual general meeting

Nordeas valberedning för årsstämman 2018 utsedd

Pressmeddelande Årsstämma 2018

Nordeas årsstämma 2017 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2018 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor sa...

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) inleder en flytt av moderbolagets säte till Finland

Pressmeddelande Regulatoriska pressmeddelande

Vid sitt möte den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea Bank AB (publ) att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland.

Decision on Nordea's headquarter

Nordea: Presskonferens torsdagen den 7 september

Pressmeddelande

Vid sitt möte den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea Bank AB (publ) att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland.

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea: Föräldrar slutar ge fickpengar

Pressmeddelande

Nästan vartannat barn får inte längre regelbunden fickpeng. Det visar Nordeas återkommande undersökning kring barns ekonomi. Andelen barn som får veckopeng h...