Nordeas konjunkturrapport: Växtvärk i Sverige

17-03-28 9:00 | Pressmeddelande

Tillväxten i den svenska ekonomin är överraskande stark och prognoserna pekar fortsatt uppåt. För 2017 ser BNP-tillväxten ut att återigen landa på 3 procent. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Trots det blir löneökningarna låga i ett historiskt perspektiv, skriver Nordea i sin konjunkturrapport.

- Den globala konjunkturuppgången skapar förutsättningar för en återhämtning av den svenska exporten, vilken har tyngts av en dämpad efterfrågan allt sedan finanskrisen, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den inhemska efterfrågan fortsätter enligt Nordeas prognoser att växa i god takt, om än något långsammare än vad banken räknat med i tidigare prognoser.

- Givet de mycket gynnsamma förutsättningarna skulle utvecklingen i den inhemska ekonomin kunna vara betydligt starkare. Till exempel är hushållens sparande rekordhögt vilket påverkar konsumtionen negativt, säger Annika Winsth.

Trots hög tillväxt och stark utveckling av arbetsmarknaden så revideras prognosen för löneutvecklingen ned. Nordea prognoserar att lönerna ökar med i genomsnitt 2,5 procent i år och 2,8 procent under nästa år, vilket är tydligt under det historiska snittet. Den förhållandevis dämpade löneutvecklingen bidrar till att det inhemska inflationstrycket förblir lågt under hela prognosperioden.  

- Riksbankens utmaning att nå inflationsmålet består och den första räntehöjningen dröjer till andra halvåret 2018, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal20162017P2018P
BNP, kalenderkorrigerad, %3,03,02,3
Arbetslöshet, %6,96,76,5
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt %1,41,81,5
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP0,90,20,0

Läs hela rapporten här.
Se en video-intervju med Annika Winsth.

 
För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 010-156 94 61
Petter Brunnberg, presschef, 0738 66 10 87

Senaste pressmeddelandena

nordea logo

Svenskar bantar julbudgeten

Pressmeddelande

Trots den starka konjunkturen drar nu svenska folket i konsumtionsbromsen och minskar på utgifterna till det stundande julfirandet. Den samlade budgeten per...

Heikki Ilkka

Finanschef Heikki Ilkka lämnar Nordea

Pressmeddelande

Heikki Ilkka, Group CFO och chef för Group Finance & Treasury, har beslutat att lämna Nordea och återgå till revisionsbranschen. Han blir återigen partner i...

nordea logo

Hållbarhet driver delningsekonomin

Pressmeddelande

Fler svenskar väljer att med hjälp av mobilappar och digitala plattformar hyra, dela och byta saker och tjänster istället för att köpa. Det framgår av Nordea...

Q3 2017 press release image

Resultat för tredje kvartalet 2017

Pressmeddelande Regulatoriska pressmeddelande

Apple Pay Nordea

Nordea lanserar Apple Pay

Pressmeddelande

Nordeas kunder i Danmark, Finland och Sverige får idag tillgång till Apple Pay, en ny tjänst som gör det möjligt att betala med mobilen på ett enkelt och try...