Nordea: Hela Sverige växer

17-04-21 8:00 | Pressmeddelande

Ljusa globala konjunkturutsikter lyfter hela Sverige. Sex svenska regioner ligger bland de tio med högst sysselsättningsgrad inom EU. Samtidigt går utvecklingen mot en mer kunskapsintensiv arbetsmarknad snabbt i hela landet. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter.

– Västsverige med Göteborg i spetsen väntas ha toppat tillväxtligan 2016 på 4,0 procent och optimismen i Västsverige är på sin högsta nivå på sex år, säger Susanne Spector, senioranalytiker på Nordea.

Västsverige har haft en stark utveckling, inte minst på grund av att fordonsindustrin går starkt vilket också ökar efterfrågan i den privata tjänstesektorn. Alla regioner får dock draghjälp av en starkare internationell konjunktur och växer snabbare än normalt.

– Störst skillnad mot tidigare syns i de mindre regionerna som alla är mycket beroende av hur det går i våra exportländer, säger Susanne Spector.

Även svensk sysselsättning är urstark. Stockholmsregionen har EU:s högsta sysselsättningsgrad (15–74 år) enligt siffror från Eurostat. Västsverige ligger på andra plats och Småland med öarna ligger trea.

– Sex av åtta svenska regioner ligger bland de tio främsta inom EU. Detta är ett mycket gott betyg för svensk arbetsmarknad, säger Susanne Spector.

Utvecklingen mot en mer kunskapsintensiv arbetsmarknad går dessutom snabbt. Idag är ungefär halva arbetsmarknaden högkvalificerad, från 58 procent i Mälardalen till 42 procent i Småland med öarna. Samtidigt står många arbetslösa idag långt från arbetsmarknaden och det finns redan betydande arbetskraftsbrist i många regioner.

BRP (%) fasta priser201420152016P2017P2018P
Västsverige2,95,44,03,02,5
Sydsverige3,33,33,42,62,0
Småland med öarna1,13,33,02,21,3
Mälardalen3,74,73,73,32,9
Mellansverige1,02,82,51,91,6
Norra Sverige-0,32,01,81,00,5
Sverige2,64,13,32,82,2

Länk till Regionala Utsikter

För ytterligare information:
Susanne Spector, senioranalytiker, tel. 010 157 1625
Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

Om Regionala Utsikter
Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige fram till 2018. Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport som ges ut två gånger per år. Prognosen för 2016 till 2018 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi som fördelas på Sveriges olika regioner*. Nästa nummer av Regionala Utsikter kommer i september 2017.

*Regionerna i rapporten är indelade efter följande: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Mälardalen (Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län), Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Östergötlands län) samt Norra Sverige (Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län).

Senaste pressmeddelandena

annual general meeting

Nordea presenterar resultatet för tredje kvartalet 2017 torsdag den 26 oktober

Pressmeddelande

Vd och koncernchef Casper von Koskull presenterar resultatet. Presentationen hålls på engelska och kan följas live. Bilderna till presentationen läggs ut på...

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea och DNB har slutfört sammanslagningen av sina baltiska verksamheter

Pressmeddelande

Den 25 augusti 2016 ingick Nordea och DNB avtal om att slå samman sina verksamheter i Estland, Lettland och Litauen för att skapa en ledande, oberoende lever...

Susanne Spector

Nordea: Byggboom ökar riskerna i regionerna

Pressmeddelande

Den starka globala konjunkturen lyfter tillväxten i hela Sverige och särskilt de små exportberoende regionerna gynnas.

annual general meeting

Nordeas valberedning för årsstämman 2018 utsedd

Pressmeddelande Årsstämma 2018

Nordeas årsstämma 2017 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2018 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor sa...