Nordeas kommentar till frågor från medierna om en utredning initierad av den danska åklagarmyndigheten

17-08-15 15:45 | Pressmeddelande

Nordea Bank i Danmark fick förra veckan ett väntat besök av representanter för danska åklagarmyndigheten (statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet, SØIK), med anledning av att de nu har inlett en officiell utredning.

- Det var ett förväntat besök. Det följer på den kritik som danska finansinspektionen framförde i juni 2016 om överträdelser av penningtvättslagen hos Nordea Bank Danmark A/S. Vid den tidpunkten överlämnades ärendet – i enlighet med dansk administrativ praxis – till åklagarmyndigheten för vidare utredning, säger Julie Galbo, Chief Risk Officer i Nordea Bank AB.


I juni 2015 genomförde danska finansinspektionen en granskning av hur Nordea i Danmark följt regelverken för bekämpning av penningtvätt. Slutrapporten resulterade i kritik, och den 17 juni 2016 överlämnades ärendet, i enlighet med dansk administrativ praxis, till åklagarmyndigheten för ytterligare utredning.


- Vi fokuserar på att samarbeta till fullo med åklagarmyndigheten, och vi är inställda på att säkerställa åtkomst till all relevant information, säger Julie Galbo och fortsätter:


- Det här har varit ett ärende sedan sommaren 2015, och att det nu är dags för det naturliga nästa steget i processen ser vi som positivt. Vi hoppas kunna avsluta ärendet i samarbete med den danska åklagarmyndigheten så snart som möjligt.


Nordea inledde en satsning på bekämpning av penningtvätt i juni 2015. Satsningen fokuserar på att säkerställa robusta, koncernomfattande standarder och processer. I samband med detta samlade Nordea huvuddelen av sin verksamhet för bekämpning av penningtvätt, som avser kundkännedom, sanktionsbevakning och transaktionsövervakning, i en central enhet. Dessutom stärker Nordea de funktioner och processer som är inriktade på regelefterlevnad. Idag har Nordea totalt 1 500 medarbetare som arbetar på heltid med dessa frågor. Att få den pågående utredningen avslutad går alltså hand i hand med detta arbete. 


För ytterligare information:

Stine Wind, presschef, Danmark, +45 40 45 10 72

Senaste pressmeddelandena

annual general meeting

Nordeas valberedning för årsstämman 2018 utsedd

Pressmeddelande Årsstämma 2018

Nordeas årsstämma 2017 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2018 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor sa...

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) inleder en flytt av moderbolagets säte till Finland

Pressmeddelande Regulatoriska pressmeddelande

Vid sitt möte den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea Bank AB (publ) att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland.

Decision on Nordea's headquarter

Nordea: Presskonferens torsdagen den 7 september

Pressmeddelande

Vid sitt möte den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea Bank AB (publ) att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland.

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea: Föräldrar slutar ge fickpengar

Pressmeddelande

Nästan vartannat barn får inte längre regelbunden fickpeng. Det visar Nordeas återkommande undersökning kring barns ekonomi. Andelen barn som får veckopeng h...