Nordeas valberedning för årsstämman 2018 utsedd

annual general meeting
17-09-12 12:00 | Pressmeddelande | Årsstämma 2018

Nordeas årsstämma 2017 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2018 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning:
Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, chef Kund och vice verkställande direktör i Alecta
Anders Oscarsson, aktiechef på AMF och AMF Fonder
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Årsstämman hålls torsdagen den 15 mars 2018.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 31 december 2017 på Nordeas webbplats www.nordea.com eller under följande adress:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

 
För ytterligare information:

Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Senaste pressmeddelandena

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea publicerar prospekt om flytten till bankunionen och fusionen av Nordea Bank AB in i Nordea Holding Abp

Pressmeddelande

Nordea publicerar idag ett prospekt avseende den föreslagna fusionen av Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sverige) in i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) och d...

nordea logo

Fyra av tio struntar i pensionssparande

Pressmeddelande

Drygt fyra av tio svenskar sparar inte regelbundet till sin pension. Det visar en färsk undersökning från Nordea. – Det är mycket oroande, kommenterar Nordea...