Nordeas årsredovisning och hållbarhetsrapport har publicerats