Nordea slutför förvärv av Gjensidige Bank

Nordea logo
19-03-01 9:52 | Pressmeddelande

Gjensidige och Nordea meddelade idag att Nordea nu har förvärvat Gjensidige Bank ASA. I samband med att affären slutfördes började också avtalet mellan Nordea och Gjensidige Forsikring om gemensam försäljning att gälla.

Som meddelat i juli 2018 omfattar affären ett förvärv av samtliga aktier i Gjensidige Bank liksom ett strategiskt samarbetsavtal med Gjensidige Forsikring om gemensam försäljning av sakförsäkringar och finansiella produkter i Norge. Förvärvet har godkänts av den norska konkurrensmyndigheten och norska Finanstillsynet.  

Gjensidige Bank kommer tillsvidare att fortsätta verka som en oberoende bank under sitt nuvarande varumärke. Nordea välkomnar Gjensidige Banks kunder och medarbetare.

– Det här förvärvet understryker vår strategi och ambition att växa på den viktiga norska marknaden. Vårt mål är att erbjuda våra kunder ett bredare urval tjänster och innovativa banklösningar. Nordea har en väldigt stark ställning i Norge och vi ser fram emot att betjäna våra nya kunder, säger John Sætre, chef för Personal Banking i Nordea i Norge. 

Strategiskt försäljningsavtal
När Nordea tar över bankverksamheten träder också ett samarbetsavtal med Gjensidige Forsikring i kraft.

– Vi har höga förväntningar i fråga om samarbetet med Nordea. Vi kompletterar varandra bra, och det finns stor entusiasm i båda organisationerna. Avtalet erbjuder också möjligheten att nå ut till fler kunder via en av Nordens största banker med digitalisering och innovation högt på dagordningen, säger Helge Leiro Baastad, vd för Gjensidige. 

John Sætre ser fram emot att erbjuda Nordeas kunder försäkringar via Gjensidige.

– Som Nordens största bank är det naturligt för oss att inleda samarbete med det ledande försäkringsbolaget i Norge. Vi är övertygade om att alla våra kunder gynnas av det större och bättre erbjudandet som det här partnersamarbetet innebär, säger han.

I och med förvärvet stärker Nordea sin ställning som den näst största banken i Norge, med ytterligare 186 000 kunder och 5,2 md euro (51,6 md norska kronor) i utlåningsvolym (siffror från 31 december 2018). Gjensidige Bank ska successivt integreras i Nordea, och Nordea välkomnar cirka 200 medarbetare från Gjensidige Bank. 

För ytterligare information:

Synne Ekrem, kommunikationschef, Nordea Norge, tel +47 997 67 996
Øystein Thoresen, kommunikationsdirektör, Gjensidige Forsikring, tel +47 952 33 382

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.