RÄTTELSE: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

20-05-05 14:35 | Ledningens transaktioner

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Anmälan om transaktioner enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Rättelse till Nordea Bank Abps börsmeddelande angående transaktioner utförda av personer i ledande ställning den 4 maj 2020. På grund av ett tekniskt fel rapporterades felaktig prisinformation. Nedan korrigerad anmälan.
 

Anmälningsskyldig
Namn: MELLA, SARA
Befattning: Annan ledande befattningshavare
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03

Anmälans karaktär: RÄTTELSE
Referensnummer: 529900ODI3047E2LIV03_20200423145358_3

Kommentar till rättelse: På grund av ett tekniskt fel rapporterades felaktig prisinformation den 4 maj 2020Transaktionsdatum: 2020-05-04

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionstyp: MOTTAGANDE AV AKTIEBASERAD ERSÄTTNING 

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 2 285Enhetspris: 0
      
Aggregerad transaktionsinformation
(1): Volym: 2 285Viktat snittpris: 0       Totalt pris: 0
 

För ytterligare information:

Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel. +46 73 350 55 99

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.35 EET den 5 maj 2020.

 
Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.