Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

20-12-21 17:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
21 december 2020, kl 18.30 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 21 december 2020 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp överskred flaggningsgränsen om 5 % den 18 december 2020.

Enligt anmälan uppgick den totala andelen aktier och röster i Nordea Bank Abp som innehades av BlackRock, Inc. eller dess fonder, direkt eller via finansiella instrument, till 5,05 % den 18 december 2020.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav:

Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes5,01 %0,04 %5,05 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
Under 5 %Under 5 %Under 5 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och rösterAndel aktier och röster
Direkt(VPML 9:5)Indirekt(VPML 9:6 och 9:7)Direkt(VPML 9:5)Indirekt(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767202 962 4735,01 %
DELSUMMA A202 962 4735,01 %

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrumentFörfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avvecklingAntal aktier och
röster
Andel aktier och röster
Utlånade värde-papperfysisk999 7670,02 %
CFDkontant826 5120,02 %
DELSUMMA B1 826 279 0,04 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

NamnAndel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.Under 5%
BlackRock Investment Management, LLCUnder 5%
BlackRock Investment Management (UK) LimitedUnder 5%
BlackRock Investment Management (Australia) LimitedUnder 5%
BlackRock International LimitedUnder 5%
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationUnder 5%
BlackRock Fund AdvisorsUnder 5%
BlackRock Financial Management, Inc.Under 5%
BlackRock Asset Management North Asia LimitedUnder 5%
BlackRock Asset Management Deutschland AGUnder 5%
BlackRock Asset Management Canada LimitedUnder 5%
BlackRock Advisors, LLCUnder 5%
BlackRock Advisors (UK) LimitedUnder 5%
BlackRock (Singapore) LimitedUnder 5%
BlackRock (Netherlands) B.V.Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.30 EET den 21 december 2020.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.