Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

21-01-11 16:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
11 januari 2021, kl 17.45 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 11 januari 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp överskred flaggningsgränsen om 5 % den 8 januari 2021.

Enligt anmälan uppgick den totala andelen aktier och röster i Nordea Bank Abp som innehades av BlackRock, Inc. eller dess fonder, direkt eller via finansiella instrument, till 5,02 % den 8 januari 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav:

Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes4,97 %0,05 %5,02 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
Under 5 %Under 5 %Under 5 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag
ISIN-kod (om möjligt)

Antal aktier och rösterAndel aktier och röster
Direkt(VPML 9:5)Indirekt(VPML 9:6 och 9:7)Direkt(VPML 9:5)Indirekt(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767201 470 9794,97 %
DELSUMMA A201 470 9794,97 %

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrumentFörfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avvecklingAntal aktier och
röster
Andel aktier och röster
CFDkontant2 038 1140,05 %
DELSUMMA B2 038 1140,05 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

NamnAndel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.Under 5%
BlackRock Investment Management, LLCUnder 5%
BlackRock Investment Management (UK) LimitedUnder 5%
BlackRock Investment Management (Australia) LimitedUnder 5%
BlackRock International LimitedUnder 5%
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationUnder 5%
BlackRock Fund AdvisorsUnder 5%
BlackRock Financial Management, Inc.Under 5%
BlackRock Asset Management North Asia LimitedUnder 5%
BlackRock Asset Management Deutschland AGUnder 5%
BlackRock Asset Management Canada LimitedUnder 5%
BlackRock Advisors, LLCUnder 5%
BlackRock Advisors (UK) LimitedUnder 5%
BlackRock (Singapore) LimitedUnder 5%
BlackRock (Netherlands) B.V.Under 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011

Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 17.45 EET den 11 januari 2021.

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.